חשיפה לאגרנות הכפייתית

טרגדיה נפשית: אגרנות כפייתית כחלק ממחלת נפש

מחלות נפש הן בלא ספק אחת הטרגדיות הנוראיות ביותר היכולות לפקוד חיי אדם ומשפחתו. חשבו על כך, אנחנו בסך הכל בשר, דם ועולם פנימי: הגוף נוטה לחלות ולעבור את המחלות לרוב וגם אם הן כרוניות, אנחנו מוצאים את הדרכים להתמודד, באופטימיות או בבכי. אך אם עולם הרוח הפנימי שלנו נפגע, אנחנו כעלה נידף- בין אם אנו חולים בגוף או בריאים בו. אחת מההפרעות הנפשיות המוכרות היא אגרנות כפייתית והיא בכלל חלק זעיר ממחלת הנפש הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, שעלולה להוות מכשול כפול- מצד אחד הלוקה יאגור חפצים ופעולה זו עם הזמן תפגע בו ובחברה מבלי להתכוון ומצד שני, יתכן כי זו קלה, כשבאה לבדה, מהפרעות נפש אחרות ולכן הלוקה בה עלול לספוג יחס מזלזל מהחברה ובני משפחתו בלא הבנתם.

ההגדרה לטרגדיה

כפי שנאמר לעיל, אגרנות כפייתית היא חלק ממחלת נפש ולא מחלת נפש בעצמה. ההפרעה האובססיבית הקומפולסיבית היא הפרעה שמתאפיינת בכל מיני פלישות שלא בהכרח קשורות בדחף לאגור דברים- אלא, מחשבות ודמיונות שגורמים לרצון להקל את תחושת אי הנוחות הנגרמת על- ידי מימושם של הדברים העוברים בתודעה. הפרעה זו עלולה להעיב מאוד על חיי הלוקה בה ולגרום לו לבעיות בתפקוד היומיומי ובכך לפגוע בחיי המשפחה, החברה ומעגל העבודה שלו- אלה יכולים להיות מדכאים מאוד. רק חשבו על כך, הפרעה זו של אגירה יכולה לפקוד אדם ולגרום לו לאורך ציר הזמן לפתח עוד בעיות נפשיות הקשורות בתוצאות של מעשיו.

חשיפה לטרגדיה

חשוב מאוד לחשוף מחלות והפרעות בעיני הציבור, כדי שרוב הציבור יפתח מודעות וידע לזהות את הדברים כשהם מתרחשים. לדעתי, כמו שיש יום מיוחד לחשיפה לאיידס או יום מיוחד החושף את סרטן השד, שאלה הפרעה בריאותית שחשוב מאוד שהציבור יהיה מודע להן, יש לתת גם מקום להפרעות כמו זאת. אמנם היא לא בהיקפיה של מחלת האיידס לדוגמה וגם לא מסוכנת כמוה וכמו סרטן השד, אך בכל אופן יש לתת לה איזו פינה, גם אם לא ביום מודעות מרכזי, אז מידיי פעם באיזה דף ברשת האינטרנט, בפייסבוק ואולי באזכור קטן, שתמיד אפשר למצוא, בעיתונות ובתקשורת.